آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک و کنترل

آموزش های ارائه شده توسط محسن رضایی (دکتری مکانیک، مشاورصنعتی و طراح ماشین آلات، مکانیزم ها و سازهای مکانیکی)

تماس با ما

تماس با ما از طریق ایمیل

Email:     mechanic.soft[at]yahoo.com
info[at]mechnaicsoft.ir

Phone:          9369074440

Telegram phone:          9369074440

Telegram channel:          Click to Join

تماس با ما از طریق فرم تماس

[iphorm id=”1″ name=”فرم تماس”]