آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک و کنترل

آموزش های ارائه شده توسط محسن رضایی (دکتری مکانیک، مشاورصنعتی و طراح ماشین آلات، مکانیزم ها و سازهای مکانیکی)

سرفصل تدریس نرم افزارهای مهندسی مکانیک

سرفصل تدریس نرم افزارهای مهندسی مکانیک

سرفصل تدریس نرم افزارهای مهندسی مکانیک
سرفصل تدریس نرم افزارهای مهندسی مکانیک

تدریس نرم افزارهای مهندسی مکانیک به صورت عمومی و خصوصی در شیراز
توسط
محسن رضایی

دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،استاد دانشگاه ازاد اسلامی، دانشگاه علمی کاربردی،مدرس نرم افزارهای مکانیک مجتمع فنی تهران (شعبه ی شیراز) و آموزشگاه فواد،
مشاور مهندسی و طراح چند شرکت معتبر فارس

Email:     mechanic.soft[at]yahoo.com,     info[at]mechnaicsoft.ir

Phone:          ۹۳۶۹۰۷۴۴۴۰

Telegram phone:          ۹۳۶۹۰۷۴۴۴۰

Telegram channel:          Click to Join

در زیر سرفصل دروس انسیس، آباکوس، آدامز، سالیدورکز، متلب که توسط اینجانب تدریس میشود آورده شده است.

سر فصل دوره ی نرم ‏افزار ANSYS

مدرس : محسن رضایی                                                                                            دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شیراز

سرفصل مباحث

ساعت تدریس

آشنایی با نرم افزار Ansys ، مدلسازی های مقدماتی و پیشرفته در محیط نرم افزار

8

بررسی و انالیز المانهای خرپای دو بعدی و سه بعدی

5

بررسی و انالیز المان های تیر Beam

5

بررسی و انالیز المان های قاب 

3

بررسی و انالیز المان های صفحه ای شامل تنش صفحه ای ،

 کرنش صفحه ای و مسائل سیمتریک و اکسیسیمتریک

4

بررسی و انالیز المان‏های Shell

4

بررسی و انالیز المان های سه بعدی

5

بررسی و انالیز تحلیل انتقال حرارت، و تحلیل های کوپل تنش حرارتی

4

بررسی و تحلیل انالیز مودال و ارتعاشی

5

انالیز کمانش در ستون ها

5

آشنایی با محیط Workbench و نحوه ی ایمپورت کردن مدلها

12

مجموع

60

منابع: 

اموزش کاربردی Ansys  انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

اموزش طراحی اجزا  و مقاومت مصالح به کمک نرم افزار ANSYS انتشارات نشر آونگ از مجموعه کتابهای مثلث نارنجی

آنالیز مکانیک جامدات با ANSYS انتشارات موسسه فرهنگی هنری نشر سیمرغ

  • آشنایی اولیه و تدریس ANSYS WORKBENCH نیز در این سر فصل گنجانده شده است. که بیشتر جهت آشنایی با محیط نرم افزار و انجام یک سری تحلیل های استاتیکی است.
  • سرفصل پیشرفته ANSYS WORKBENCH در صورت درخواست ارائه خواهد شد.

سر فصل دوره ی نرم ‏افزار ABAQUS

مدرس : محسن رضایی                                                                                            دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شیراز

سرفصل مباحث

ساعت تدریس

آشنایی با نرم افزار ABAQUS ، مدلسازی های مقدماتی و پیشرفته در محیط نرم افزار

8

بررسی و انالیز المانهای خرپای دو بعدی و سه بعدی

4

بررسی و انالیز المان های تیر Beam

4

بررسی و انالیز المان های قاب 

3

بررسی و انالیز المان‏های Shell

3

برسی و آنالیز کمانش در ستون ها

4

بررسی و انالیز المان های سه بعدی

6

بررسی و انالیز تحلیل انتقال حرارت، و تحلیل های کوپل تنش حرارتی

4

بررسی و تحلیل انالیز مودال و ارتعاشی

4

مجموع

40

سر فصل دوره ی نرم ‏افزار ADAMS

مدرس : محسن رضایی                                                                                            دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شیراز

سرفصل مباحث ساعت تدریس
آشنایی با نرم افزار آدامز، محیط نرم افزار، نصب نرم افزار و توضیحات اولیه 2
مدلسازی در نرم افزار آدامز- ایجاد هندسه های مختلف، ترکیب آنها 6
مفاهیم مربوط به اتصالات و درجات آزادی و تعیین آنها در نرم افزار 6
مفاهیم مربوط به حرکت و موتورها در نرم افزار آدامز، تعریف توابع و … 4
مفاهیم مربوط به تماس، انواع آن، مدلسازی  تماس در نرم افزار  4
ماژول طناب و قرقره 3
ماژول چرخدنده ها 4
ماژول تولباکس ارتعاشات 6
ماژول تولباکس کنترل 5
نحوه ی اجرای برنامه و گرفتن خروجی و تحلیل خروجی های برنامه 6
اتصال نرم افزار آدامز به متلب و گرفتن خروجی و اجرای همزمان این دو 4
مجموع 50

سر فصل دوره ی نرم‏ افزار SolidWorks

مدرس : محسن رضایی                                                                                            دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شیراز

سرفصل مباحث   ساعت تدریس
آشنایی با نرم افزار مرور کلی محیط نرم افزار – تمام نوارابزارها- نحوه ی نصب نرم افزار-… 2
ترسیمات دو بعدی (محیط sketch ) و معرفی قیود

آشنایی با دستورات

Line –Rectangle- Slot- Circle- Arc-Spline-Polygon-Point-Offset-Convert Entities-Trim-Intersection Curve- Fillet-Mirror- Pattern-Cut/Move/Copy Entities-Display/Delete/Add Relations-Ellipse- Text-Dimension- 3D Sketch- Sketch Setting- Parabola- Conic -and so on…

8
مدلسازی مقدماتی (Extruded-Revolved-Swept-Lofted-Extrude Cut-Revolved Cut-Lofted Cut-Swept Cut- Chamfer- Fillet-Pattern- Mirror-Hole wizard-Plane-axis-… 10

مدلسازی پیشرفته

 

Boundary-Boundary Cut-Wrap-Draft-Intersect-Rib-Dome-Flex-Shell- Freeform-Deform-Scale-…-Composite-Helix/Spiral 10
فرمول نویسی و جداول طراحی نحوه ی تعریف متغیرهای گلوبال و لوکال- نحوه ی فرمول نویسی- نحوه ی ایجاد وابط و ساخت جداول طراحی 5

طراحی پیشرفته سطوح

 

 

آشنایی با دستورات

Extrude/Revolve/Sweep/Loft/Boundary/Filled/Planer freeform/knit/offset/replace/…./Surface

7
ورقکاری

آشنایی با دستورات

Base Flange/Tab-Convert to Sheet Metal-Lofted–Bend-Edge Flange-Miter Flange-Hem-Jog-Sketched Bend-Cross break- Corners-Forming Tools

6
مونتاژ آموزش انواع قیدها Mate- آموزش انواع الگورها Patterns ایجاد نمای انفجاری- نحوه ی مونتاژ- Move Component-Rotate Component- 8
تهیه ی نقشه اشنایی با محیط نقشه کشی- نحوه ی استخراج نما- نحوه ایجاد برش- ایجاد جزئیات در نقشه- تبدیل نماها به یکدیگر- نحوه ی ایجاد و تنظیم کاغذ پلان- نحوه ی گرفتن نقشه خروجی و… 4
مجموع 60

سر فصل دوره ی مقدماتی نرم ‏افزار MATLAB

سرفصل مباحث ساعت تدریس
آشنایی با نرم افزارمتلب، محیط نرم افزار، نصب نرم افزار و توضیحات اولیه 2
محاسبات اولیه و معرفی توابع خاص 4
بردارها و ماتریس ها وکلیه مفاهیم مربوط به آنها 6
انواع توابع، نحوه ی ایجاد و کار با آنها در نرم افزار 5
انواع متغیرهای رشته ای ، استراکچر و سلولی و کار با آنها 5
ورودی ها و خروجی ها 3
محاسبات سمبولیک 2
محاسبات چند جمله ای ها 2
ترسیم انواع نمودارها، دو بعدی، سه بعدی و سطوح 5
کنترل جریان برنامه و برنامه نویسی در نر افزار متلب 6
معادلات دیفرانسیل و حل گرهای معادلات ode 6
آشنایی با محیط سیمولینک 4
مجموع 50

لیست دوره های خاص نرم‏ افزار MATLAB

سرفصل مباحث ساعت تدریس

بهینه سازی در نرم افزار متلب-مفاهیم مربوطه به علاوه تولباکس الگوریتم ژنتیک

(در صورت درخواست سرفصل ارائه میگردد)

20
سیمولینک و مفاهیم آن(در صورت درخواست سرفصل ارائه میگردد) 30
سیم مکانیک و مفاهیم آن(در صورت درخواست سرفصل ارائه میگردد) 20
بهینه سازی به کمک سایر الگوریتم های تکاملی(ژنتیک، زنبور عسل، پی اس او و…) در نرم افزار متلب(در صورت درخواست سرفصل ارائه میگردد) 50